Hart van Holland winnaar van Aandeslag Trofee

Hart van Holland is winnaar van de Aandeslag Trofee. Directeur Heleen Groot van het programma Aan de slag met de Omgevingswet reikte de trofee uit. Groot: “Het is te prijzen dat 10 gemeenten op bijzondere manier en écht gezamenlijk gewerkt hebben aan de regionale agenda omgevingsvisie. En dat zij daarbij honderdduizenden inwoners hebben betrokken door naar ze toe te gaan.”

Uitreiking Aandeslag Trofee

van links naar rechts: Fleur Spijker, Heleen Groot, Ton de Gans

Aan de slag

Voor de trofee waren er 35 aanmeldingen, 6 genomineerden en er is meer dan 6000 keer gestemd. Groot: “Dat geeft voor mij aan dat dit onderwerp leeft in ons land. Alle genomineerden zijn prachtige, inspirerende voorbeelden. Zij laten zien van wat je voor elkaar krijgt door met elkaar door de bril van de Omgevingswet te kijken, te durven en te doen. Het is mooi te zien dat in het Hart van Holland de doelen centraal zijn gesteld en dat Leiden en Zoeterwoude gewoon begonnen zijn."

Wethouder Ton de Gans (Ruimtelijke Ontwikkeling, Zoeterwoude): “In Hart van Holland hebben we ervoor gekozen de grote ruimtelijke opgaven gezamenlijk op te pakken. Gemeentegrenzen zijn hierbij ondergeschikt aan de belangen van onze inwoners.

Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking, Leiden): "De Aandeslag Trofee is voor alle deelnemers een stimulans om zo door te gaan met de regionale agenda omgevingsvisie 2040!”

Genomineerden 2018

Dit jaar waren er weer 6 mooie projecten genomineerd. Naast de winnaar waren dit:

  • Samenwerken aan de Brabantse omgevingsvisie
  • Leidschendam Voorburg: Leren door te doen!
  • Gemeente Raalte: Luistervinken
  • Staphorst voor elkaar
  • Participatieaanpak Delfts Doen met Omgevingsplan The Green Village

Aandeslag Trofee

De Aandeslag Trofee is een jaarlijkse prijs voor het project dat nu al werkt in de ‘geest’ van de Omgevingswet en dat anderen kan inspireren. De trofee is een initiatief van de gezamenlijke overheden die samenwerken in het programma Aan de slag met de Omgevingswet, vertegenwoordigd door VNG, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en het Rijk.