Aanmoedigingsprijs

Gepubliceerd op 13 september 2018

Het Friese omgevingslab gebiedsontwikkeling 2.0 heeft de vermelding ‘Project met Stip’ gekregen van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. De Friese milieufederatie én de provincie Frieslân zijn beiden in het zonnetje gezet. De milieufederatie omdat zij constructief meedenkt over integrale gebiedsontwikkeling in Friesland. De provincie omdat zij de samenleving, gemeenten en Wetterskip Fryslân uitnodigt mee te denken over de toekomst van het gebied.

Uitreiking vermelding ‘Project met Stip’

De dialogen in de labs hebben zicht gegeven op onderwerpen die de gemeenschap belangrijk vindt voor de toekomst van Friesland. En waar de overheden aandacht aan moeten besteden in hun Omgevingsvisies. Provincie en gemeenten nemen deze punten ook daadwerkelijk mee.

Lees meer over het Omgevingslab en de producten.

Nieuwe rol milieufederatie

De jury vindt het te prijzen dat een milieufederatie betrokken is bij een thema als kwaliteit van de leefomgeving en nadenkt over de toekomstige opgaven. Ook helpt de federatie, met de inzet van velen, de kansen te benutten die de Omgevingswet biedt. En daarmee pakt ze een andere rol dan normaal. Het is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen een belangenorganisatie en overheden. Het programma is erg benieuwd naar deze manier van werken en moedigt de federatie via deze prijs aan om deze breed te delen.

Project met Stip

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is altijd op zoek naar projecten waarmee overheden en andere organisaties in het land elkaar kunnen inspireren. De actieve aanpak van de Friese Milieufederatie is daarvan een mooi voorbeeld.