Project met Stip: Proeftuin Engewormer

Proeftuin Engewormer heeft de vermelding ‘Project met Stip’ gekregen van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. De proeftuin krijgt de aanmoedigingsprijs omdat de gemeente Wormerland, provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de moed hebben om voorbij de regelgeving te denken en dit te doen in lijn met de Omgevingswet.

Project met Stip Engewormer

V.l.n.r.: Rob Berkhout (wethouder gemeente Wormerland) en Paul van der Well (voorzitter en een van de initiatiefnemer), Katja Stribos (Programmamanager programma Aan de slag met de Omgevingswet).

Moed en innovatieve aanpak

Het programma is altijd op zoek naar projecten waarmee overheden en andere organisaties in het land elkaar kunnen inspireren. De proeftuin Engewormer krijgt de aanmoedigingsprijs omdat provincie, waterschap en gemeente voorbij de regelgeving denken, langs de ladder van de Omgevingswet. Het kadaster is hier ook bij betrokken. Deze overheden werken in samenspraak met 8 particuliere beheerders in het gebied. Gezamenlijk zoeken zij naar een innovatieve aanpak voor particulier natuurbeheer. Er is bestuurlijk groen licht en wederzijds vertrouwen. Met de proeftuin gaan betrokken partijen een onbekend avontuur aan en dat wil het programma stimuleren met deze aanmoedigingsprijs.

Proeftuin Engewormer

De proeftuin Engewormer is een initiatief van acht particuliere beheerders in de polder. Deze beheerders zien kansen en mogelijkheden om het gebied te laten floreren. De bestemming van de Engewormer is van agrarisch naar natuur gegaan. Gevolg is dat de boerenbedrijven ook om moeten schakelen. De beheerders hebben de ambitie om zelf vorm te geven aan het duurzame beheer van de Engewormer, door passende activiteiten te ontwikkelen. Zo’n ambitie kan alleen succesvol zijn als overheden (provincie, gemeente en waterschap) niet binnen bestaande regelgeving en juridische kaders denken. Samen met provincie Noord-Holland en HHNK zoeken gemeente Wormerland en de initiatiefnemers naar een innovatieve aanpak voor particulier natuurbeheer.

De initiatiefnemers ontwikkelen een visie voor het gebied, het gebruik en het beheer van het gebied. Hiermee kan de gemeente het traject voor een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte starten. Met dit bestemmingsplan zet de gemeente een eerste stap naar werken met de Omgevingswet.