Kadaster tactisch beheerder landelijke voorziening digitaal stelsel Omgevingswet

Gepubliceerd op 29 januari 2019

Komende vijf jaar is het Kadaster tactisch beheerder voor de landelijke voorziening van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO-LV) en het Informatiepunt. Dit besluit namen de bestuurspartijen VNG, Unie van Waterschappen, IPO en het Rijk op dinsdag 29 januari 2019. De partijen werken samen aan de invoering van de Omgevingswet en zijn opdrachtgever voor de ontwikkeling van DSO-LV.

Trots

Programma-directeur-generaal Omgevingswet Erik Jan van Kempen en voorzitter raad bestuur Kadaster, Dorine Burmanje, zijn trots: "Het is mooi dat het beheer voor het digitaal stelsel Omgevingswet nu ingeregeld is. Op tijd voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. We hebben veel vertrouwen in een succesvolle samenwerking op de weg naar een stabiel en solide digitaal stelsel."

Drie niveaus van beheer

Het beheer is op drie verschillende niveaus belegd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) neemt namens de interbestuurlijke partijen het strategisch beheer op zich. Het Kadaster is de tactische beheerorganisatie. De huidige ontwikkelpartners, zoals Geonovum, Rijkswaterstaat en ook het Kadaster zijn de beoogde operationele beheerpartijen. Deze rolverdeling zorgt ervoor dat de verschillende onderdelen van de  landelijke voorziening als een samenhangend digitaal stelsel werkt.

'Zwitsers uurwerk'

Het vraagt om coördinatie, ketenregie en afstemming om het digitale stelsel als een 'Zwitsers uurwerk' te laten werken. Niet alleen met de operationele beheerpartijen. Ook met de koepels en bevoegd gezagen is voortdurende afstemming nodig om het stelsel actueel, valide en effectief te houden. Als tactische beheerorganisatie draagt het Kadaster daar zorg voor. Het Kadaster maakt met de operationeel ontwikkelpartners afspraken over de inhoud en de kwaliteit van de te leveren diensten.

Daarnaast brengt het Kadaster gebruikers zoals overheden en leveranciers bij elkaar. Het ministerie van BZK is de strategisch beheerder voor DSO-LV en daarmee opdrachtgever van de tactische beheerorganisatie namens de interbestuurlijke partners. De operationele beheerpartijen houden de voorzieningen in stand en beheren de diverse IT-omgevingen. Ook zorgen de beheerpartijen voor de doorontwikkeling en het testen en integreren van de software in werkende ketens.

Zorgvuldig selectieproces

De keuze voor het Kadaster is het resultaat van een zorgvuldig selectieproces. Het komend jaar staat in het teken van de overdracht van de beheerrol. Na oplevering van de landelijke voorziening digitaal stelsel Omgevingswet neemt het Kadaster een aantal verantwoordelijkheden over van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Parallel krijgt de uitwerking van de strategische beheerorganisatie verder vorm. De in het DSO-ontwikkelprogramma geïntroduceerde Agile/Safe® methode blijft als werkwijze in de beheerfase.

Digitaal stelsel Omgevingswet

Het digitaal stelsel Omgevingswet bestaat uit verschillende onderdelen die stuk voor stuk in elkaar grijpen en in totaliteit een werkend geheel leveren. Gebruikers kunnen via het Omgevingsloket checken of een initiatief vergunning- of meldingplichtig is, en kunnen de aanvraag daarna direct indienen.

Deze vergunningcheck is een vraag-en-antwoordspel, gebaseerd op de achterliggende juridische regels. De vragenbomen zijn een combinatie van diverse bestuurslagen omdat de regels, afhankelijk van het initiatief, zowel rijksregels als lokale regels (gemeente, waterschap, provincie) kunnen zijn. De vergunningaanvraag of melding die via het landelijke Omgevingsloket binnenkomt levert het loket af bij de juiste overheidspartijen.

Het lokale vergunning- of zaaksysteem hergebruikt de gegevens van de aanvraag waarna het normale proces kan plaatsvinden. Ook is het opvragen van de geldende juridische regels van alle bestuurslagen op een bepaalde locatie mogelijk in het Omgevingsloket.

Aan de slag

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), Unie van Waterschappen en het Rijk. Samen werken zij aan de ondersteuning bij de invoering van de Omgevingswet. Zonder een goede digitale voorziening is er geen ondersteuning voor wettelijk noodzakelijke processen. Ook zijn de voordelen van de Omgevingswet voor burgers en bedrijven minder groot.

Verbeterdoelen

Het digitaal stelsel is daarmee essentieel voor een goede werking van de Omgevingswet en het bereiken van de verbeterdoelen:

  • vergroten van de inzichtelijkheid
  • voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht
  • samenhang in de fysieke leefomgeving
  • vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte
  • versnellen en verbeteren van de besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving