Verslag Praktijkcongres Omgevingswet voor de communicatieprofessional

Gepubliceerd op 17 juli 2019

Voor veel communicatieprofessionals is de Omgevingswet, die in 2021 van kracht wordt, nog een relatief onbekend terrein. Daarom vond op 4 juli het ‘Praktijkcongres Omgevingswet voor de communicatieprofessional’ plaats in Rotterdam met als thema ‘op ontdekkingsreis naar de Omgevingswet’.

Start van de reis

Bij aankomst kregen de ruim 200 deelnemers een paspoort om te  markeren dat hun reis naar 1 januari 2021 echt begonnen is. startvandereis

In het plenaire gedeelte gaven drie inspirerende sprekers vanuit hun eigen perspectief duiding aan de communicatieve opgave die de Omgevingswet met zich meebrengt.  Carola de Vree, hoofd communicatie van de gemeente Rotterdam, deed dit vanuit het perspectief van bewoners. Hoe betrek je iedereen bij participatie en hoe richt je dit proces zo goed mogelijk in?

Arjan Nijenhuis, MT-lid en relatiemanager Omgevingswet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), en Guido Rijnja, adviseur communicatiebeleid bij de RVD, keken vanuit een andere bril naar de veranderende rol van communicatieadviseurs.

Samenwerken kern van de Omgevingswet

Nijenhuis vergeleek communicatieadviseurs met dolfijnen, die altijd op samenwerking gericht zijn. Intern en extern samenwerken is wat hem betreft de kern van de Omgevingswet. Rijnja benadrukte drie uitgangspunten die wat hem betreft het belangrijkste zijn als je wilt werken in de geest van de Omgevingswet:

  1. denken in rollen: overheid, mensen en hun omgeving
  2. drijfveren: mensen willen merken dat de overheid ‘in control’ is
  3. dilemma’s: hoe maken we als overheid contact?

Foto verzamelzaal 4 juli

Dagvoorzitter Eric Vink, van de themagroep Omgevingswet van Logeion, liet de zaal aan bod komen door de aanwezigen vragen voor te leggen. Doel was deels om hun kennis over de Omgevingswet te testen, maar ook om hun opvattingen te peilen. Zo dacht een ruime meerderheid dat de Omgevingswet kan helpen om het vertrouwen in de overheid te vergroten. Vrijwel alle aanwezigen zien een rol voor de communicatieadviseur bij het ontwikkelen van een communicatie- en participatiestrategie en het regisseren van alle daaraan verbonden activiteiten.

Workshops

De deelnemers konden hun reis vervolgen door een keuze te maken uit bijna  20 sessies, variërend van ‘De Omgevingswet: wat is het?’ tot ‘Communicatieprocessen en de Nationale Omgevingsvisie’. Ook waren er veel voorbeelden uit de praktijk, zoals de Luistervinken-aanpak in de gemeente Raalte, de invoering van de Omgevingswet in de Leidse regio Zuidwest en samenwerken aan de Omgevingsvisie in de Utrechtse wijk Lunetten. Alle sessies hadden het perspectief van de communicatieadviseur als uitgangspunt.

Uiteraard waren er na afloop diverse meningen over de workshops, variërend van 'de meeste workshops waren interessant' tot 'ik miste wat achtergrond'. Dat gold ook voor het aantal workshops: deelnemers vonden het moeilijk kiezen. Onweersproken bleef de conclusie dat er een vervolg moet komen op deze dag. Uit de evaluatie blijkt dat er grote behoefte is aan verdere verdieping over thema’s als:

  • de veranderopgave
  • communicatie bij transitie
  • leren van elkaar

Centraal bij het vervolg staat de rol van de communicatieadviseur en die van de overheid: 'hoe beoordeel je als overheid participatie, georganiseerd door initiatiefnemers?'

Netwerken en presentaties

Gedurende de dag was er gelegenheid om bij te praten en contacten te leggen voor toekomstige samenwerking. Er is grote behoefte aan samen opwerken en aan het uitwisselen van best (en worst!) practices. 'Blijf investeren in het onderling kennismaken', was een van de tips op de evaluatieformulieren. Werk aan de winkel dus voor de organiserende partners van het praktijkcongres. Dat zijn Logeion, de gemeente Rotterdam, het ministerie van BZK (het programma Aan de slag met de Omgevingswet) en de VNG, die ook bijdroeg aan het congres.

foto beachflag 4 juli

Bekijk de sfeerimpressie.