Wijziging Crisis- en Herstelwet stimuleert bouw 3.000 woningen

Gepubliceerd op 5 juli 2019

De Crisis- en Herstelwet (Chw)  is gewijzigd. De wijziging is op 5 juli 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. ' De gewijzigde wet stelt gemeenten in staat meer tempo te maken', aldus Lidia Palm, lid van het managementteam bij Eenvoudig Beter. De regeling Chw stimuleert de bouw van 2.500-3.000 woningen.

De Crisis- en herstelwet loopt vooruit op de Omgevingswet die in januari 2021 in gaat. De Omgevingswet biedt straks de instrumenten voor ontwikkeling en bescherming van de fysieke leefomgeving.

In de praktijk blijkt dat veel partijen behoefte hebben aan de Omgevingswet om knelpunten op te lossen die maatschappelijke gewenste ontwikkelingen in de weg staan. Met de Crisis- en herstelwet is het nu al mogelijk om te experimenteren met elementen uit de Omgevingswet.

Via de ministeriële regeling kunnen projecten en gebieden worden toegevoegd aan bestaande experimenten. In totaal zijn 26 projecten verspreid over heel Nederland aan de Chw toegevoegd.

Meer informatie

Lees meer over de stimulering door de Crisis- en Herstelwet op: