Markttoets voor omgevingswetsoftware door VNG

Gepubliceerd op 6 juni 2019

Op vrijdag 21 juni organiseert de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) namens de Nederlandse gemeenten een ICT-markttoets over de aanschaf van omgevingswetsoftware door Nederlandse gemeenten. Daarmee willen zij leveranciers helpen software en diensten aan te bieden die passen bij de behoefte van de Nederlandse gemeenten.

Leveranciers in gesprek met VNG

Tijdens deze bijeenkomst kunnen leveranciers van VTH-software, regelbeheersoftware of plansoftware meepraten over de vragen die VNG rond de aanschaf van deze software heeft. Ook vraagt de VNG feedback van de markt. Over de manier waarop gemeenten (individueel of gezamenlijk) hun aanbesteding of offerteaanvraag voor nieuwe software doen.

Een unieke kans voor organisaties die VTH-software, regelbeheersoftware of plansoftware leveren met een koppeling met het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). En voor organisaties die diensten aanbieden voor de implementatie van de Omgevingswet.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van Nederland ICT.

Het rapport met de resultaten wordt ook op deze website gepubliceerd.