Ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet aangeboden aan Eerste en Tweede Kamer

Gepubliceerd op 29 mei 2019

Minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet op 29 mei 2019 aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. Het Invoeringsbesluit regelt een aantal inhoudelijke aanvullingen in de basis-AMvB's: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Overgangsrecht voor solide overgang naar nieuwe stelsel

Het Invoeringsbesluit vormt samen met de Invoeringswet en de Invoeringsregeling het zogenaamde invoeringsspoor van de Omgevingswet. Dit invoeringsspoor is nodig om een zorgvuldige en soepele overgang naar het nieuwe stelsel te waarborgen.

Geconsolideerde versies AMvB's met wijzigingen

De voorhangversie van het Invoeringsbesluit met de geconsolideerde versies van de 4 basis-AMvB's met wijzigingen is beschikbaar op het Omgevingswetportaal. Wij vervangen de content die hierdoor wijzigt zo snel mogelijk op onze website (aandeslagmetdeomgevingswet.nl).

Lees meer

U leest het hele nieuwsbericht over het ontwerp Invoeringsbesluit op het Omgevingswetportaal.