Democratiefestival: enthousiaste reacties op onze ‘ParticiParty’!

Gepubliceerd op 6 september 2019

De ParticiParty, een interactieve theatervoorstelling over de Omgevingswet, trok veel bezoekers tijdens het Democratiefestival. Iedere voorstelling werd gespeeld voor een volle zaal en leverde interessante discussies op.

Samen een plan maken

Een braakliggend stuk land. Daar is toch wel iets moois van te maken? Sofie organiseert een buurtfeest en wil ideeën bij buurtgenoten ophalen. Maar daar komt Esther en die heeft totaal andere plannen met het stukje land...

Biedt de Omgevingswet de oplossing voor de dilemma’s die hierbij ontstaan?

Een reactie van een bezoeker:

“Het theater was leerzaam en erg vermakelijk. Leuk dat iets ingewikkelds als de Omgevingswet op deze manier onder de aandacht wordt gebracht.”

Betekenis Omgevingswet

Na het theaterstuk werd in de discussies duidelijk wat de Omgevingswet kan betekenen voor inwoners van Nederland. Wat zegt de wet over hoe je (bij participatie) kunt omgaan met tegenstrijdige belangen? Hoe zorgen we voor een gelijk speelveld voor een bewonersinitiatief en voor een initiatief van een ontwikkelaar?

Ook andere aandachtgebieden van de Omgevingswet kwamen in de gesprekken aan de orde. Bijvoorbeeld betere informatievoorziening en de behoefte dat informatie over ieders leefomgeving straks op één plek te vinden is. De reacties waren, net als het publiek, zeer divers. Inmiddels zijn diverse verzoeken ontvangen om de voorstelling ook elders op te voeren om het gesprek over de Omgevingswet nog verder op gang te brengen.

Van acts tot excursies

Het Democratiefestival is een initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het festival trok tijdens deze eerste editie ongeveer 6.500 bezoekers: bestuurders en ambtenaren, maar ook betrokken inwoners en veel studenten. Het programma was zeer divers: van sprekers en acts tot arenadebatten en excursies rond Nijmegen, verhalen bij het kampvuur en muziek.

Jan van Zanen (voorzitter VNG):

“Democratie is in ons land zo vanzelfsprekend geworden dat we de waarde ervan soms vergeten. Alleen daarom al is een festival als dit zeer welkom!”

Democratie en Omgevingswet

De Omgevingswet streeft er onder andere naar om inwoners meer invloed te geven op hun eigen leefomgeving. Dat kan door initiatieven aan te moedigen en door de overheid te stimuleren al in een vroeg stadium met inwoners in gesprek te gaan over ontwikkelingen in hun buurt. De Omgevingswet is daarmee een mooi voorbeeld waarmee de democratie nog beter tot uiting komt.