Informatiesessie consultatie TPOD Omgevingsvisie en Projectbesluit

Gepubliceerd op 5 september 2019

Op 10 september 2019 wordt de standaard STOP/TPOD versie 0.98-kern opgeleverd. Onderdeel van deze kernversie zijn de TPOD Omgevingsvisie en de TPOD Projectbesluit. Deze documenten liggen van 11 september tot en met 11 oktober in consultatie.

Deze consultatieronde richt zich specifiek op de beoogde werking van de standaard voor de toepassingsprofielen voor de Omgevingsvisie en het Projectbesluit. De TPOD’s voor de Omgevingsvisie en het Projectbesluit zijn het afgelopen half jaar doorontwikkeld en aangepast. Dit op basis van de reacties uit de consultatie van versie 0.97 van de standaard.

Tijdens de informatiesessie krijgt u een toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de TPOD’s Omgevingsvisie en Projectbesluit. Ook stellen we u in de gelegenheid om vragen te stellen.

De informatiesessie vindt plaats op donderdag 12 september 2019 van 14.00 uur tot 16.30 uur in Amersfoort.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via consultatieSTOPTPOD@geonovum.nl

Meer informatie

Meer informatie over de standaarden en over STOP/TPOD vindt u op de pagina Standaard officiële publicaties (STOP/TPOD).