Kunnen gemeenten nu al aan de slag met het Omgevingsplan?

Ja. Volgens de huidige wetgeving bestaat het omgevingsplan nog niet. Toch kunnen gemeenten nu al bij het opstellen van bestemmingsplannen meer in de geest van de Omgevingswet werken.

Bijvoorbeeld door Uitnodigingsplanologie te gebruiken: de gemeente maakt een globaal bestemmingsplan en stimuleert het maatschappelijk veld daarin activiteiten te ontplooien, waarbij de gemeente vooral faciliteert.

Het omgevingsplan is het belangrijkste nieuwe regulerende instrument voor gemeenten. Elke gemeente heeft straks één omgevingsplan waarin de gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving vast liggen. Bijvoorbeeld regels voor toedeling van functies aan locaties, milieu en cultureel erfgoed.