Begrip: Staalkaarten

Staalkaarten zijn voorbeelduitwerkingen van onderdelen van een omgevingsplan, bedoeld als inspiratiebron.