Zoeken in deze site

Begrip: Projectbesluit

Om een project uit te voeren, kan de overheid een projectbesluit vaststellen. Dit kan alleen als een overheidsproject of privaat project een publiek belang dient.

Voor sommige projecten bepaalt de Omgevingswet of een andere wet dat er sprake is van een publiek belang. Dan moet de overheid een projectbesluit vaststellen.

Lees meer op Projectbesluit.

Begrip: Annoteren

Annoteren betekent het toevoegen of markeren van gegevens aan juridische regels in omgevingsdocumenten. Door juridische regels te annoteren maken overheden hun regels digitaal leesbaar. Hiermee zorgen ze ervoor initiatiefnemers makkelijker kunnen zoeken naar de informatie in een omgevingsdocument. Ook zijn werkingsgebieden en andere gegevens op een kaart te zien door annoteren. Verder is annoteren ook belangrijk bij de verbinding tussen juridische en toepasbare regels.

Meer over annoteren leest u op de pagina Omgevingsdocumenten opstellen: annoteren en andere digitale eisen