Bouw van het digitaal stelsel

Het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) is klaar voor gebruik bij de inwerkingtreding van de wet. Diverse ontwikkelpartners ontwikkelen vanaf 2017 samen het centrale deel van het digitaal stelsel: de landelijke voorziening. Hier zijn in 2021 alle gegevens van de fysieke leefomgeving te vinden. Het streven is dat in 2024 alle beoogde functies van het digitale loket volledig beschikbaar zijn.

Stap voor stap ontwikkelen

De ontwikkeling van het digitaal stelsel is complex: informatie uit landelijke en lokale bronnen komt samen in één systeem. Ook de wet- en regelgeving is nog volop in ontwikkeling. Daarom werken we met een kortcyclische aanpak.

Planning

Het digitaal stelsel wordt in fasen ontwikkeld. De twee belangrijkste mijlpalen zijn de vooroplevering in 2019 en de inwerkingtreding van de wet in 2021. Na 2021 wordt het digitaal stelsel doorontwikkeld.

Visie en uitgangspunten

Voor de bouw van het digitaal stelsel Omgevingswet zijn een visie en kaders opgesteld. Deze vormen samen de uitgangspunten en richting van de ontwikkeling van het digitaal stelsel.

Onderzoeken en rapporten

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet en  andere partijen publiceren rapporten en onderzoeken over het digitaal stelsel Omgevingswet.