Onderzoeken en rapporten

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet en andere partijen publiceren rapporten en onderzoeken over het digitaal stelsel Omgevingswet. Nieuwe rapporten en onderzoeken verschijnen op deze pagina.

Rapport ICT-markttoets

Op vrijdag 21 juni organiseerde de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) namens de Nederlandse gemeenten een ICT-markttoets over de aanschaf van omgevingswetsoftware door Nederlandse gemeenten.

Op de website van het VNG is dit rapport beschikbaar gesteld.

DUTO-scan

De DUTO-scan is een analyse die bepaalt welke informatie duurzaam toegankelijk moet blijven. En op welke manier dit moet gebeuren en hoe lang informatie bewaard moet blijven.

De DUTO-scan levert aanbevelingen voor de bouw van het digitaal stelsel (DSO) en bij de inrichting van het beheer van het DSO. Er zijn 2 DUTO-scans uitgevoerd. De resultaten zijn te lezen in de eindrapportages:

Rapport ICT-Markttoets

In november 2018 voerde Nederland ICT in samenwerking met GeoBusiness een ICT-Markttoets uit in opdracht van het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

Download het rapport ICT Markttoets digitaal stelsel Omgevingswet / Open Stelsel (DSO) (pdf, 725 kB).

Bureau ICT-toetsing (BIT)

In september 2017 heeft het Bureau ICT-toetsing (BIT) een rapport over het digitaal stelsel Omgevingswet uitgebracht. Naar aanleiding van dit rapport is een Taskforce Complexiteitsreductie opgericht.

Op de pagina van het BIT kunt u het complete advies over het digitaal stelsel Omgevingswet bekijken en ook de reactie van de minister.