Onderzoeken en rapporten

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet en andere partijen publiceren rapporten en onderzoeken over het digitaal stelsel Omgevingswet. Nieuwe rapporten en onderzoeken verschijnen op deze pagina.

DUTO-scan

In 2018 is een DUTO-scan uitgevoerd op het ontwerp van het informatiesysteem voor het bedrijfsproces 'Opstellen, indienen en ophalen verzoek'. De DUTO-scan levert aanbevelingen voor de bouw en de inrichting van het beheer van het DSO-LV.

Op de pagina DUTO-scan leest u meer informatie en kunt u het rapport downloaden.

Rapport ICT Markttoets

In november 2018 voerde Nederland ICT in samenwerking met GeoBusiness een ICT Markttoets uit in opdracht van het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

Download het rapport ICT Markttoets digitaal stelsel Omgevingswet / Open Stelsel (DSO) (pdf, 725 kB).

Bureau ICT-toetsing (BIT)

In september 2017 heeft het Bureau ICT-toetsing (BIT) een rapport over het digitaal stelsel Omgevingswet uitgebracht. Naar aanleiding van dit rapport is een Taskforce Complexiteitsreductie opgericht.

Op de pagina van het BIT kunt u het complete advies over het digitaal stelsel Omgevingswet bekijken en ook de reactie van de minister.