DUTO-scans op het DSO-LV

In 2018 is een 1e DUTO-scan uitgevoerd rond de vergunningaanvraag; 'opstellen, indienen en ophalen verzoek'.

Wat is een DUTO-scan?

De DUTO-scan is een analyse die bepaalt welke informatie duurzaam toegankelijk moet blijven. En op welke manier dit moet gebeuren en hoe lang informatie bewaard moet blijven.

De DUTO-scan levert aanbevelingen voor de bouw van het digitaal stelsel (DSO) en bij de inrichting van het beheer van het DSO.

Waarom een DUTO-scan op het digitaal stelsel?

In de architectuur van het digitaal stelsel zijn 2 belangrijke uitgangspunten voor archiveren opgenomen:

  • Het DSO verwerkt en maakt gegevens en documenten. Deze documenten moeten duurzaam toegankelijk zijn.
  • Het DSO moet voldoen aan de Archiefwet.

Om het DSO op deze uitgangspunten te toetsen worden DUTO-scans uitgevoerd.

Wat heeft de DUTO-scan opgeleverd?

In deze 1e DUTO-scan keken deelnemers in 3 workshops naar het proces ‘opstellen, indienen en ophalen verzoek’. Dit gebeurde onder begeleiding van het Nationaal Archief. En door vertegenwoordigers van bevoegd gezagen en het DSO.

De DUTO-scan leverde enkele inzichten en verbetermaatregelen op:

  1. De verdeling van de verantwoordelijkheid voor de duurzame toegankelijkheid moet duidelijker worden gemaakt.
  2. Direct toepasbare maatregelen voor het proces ‘Opstellen, indienen en ophalen verzoek’.
  3. Maatregelen die in het algemeen gelden voor alle gegevensstromen binnen het DSO.

Alle maatregelen zijn terug te vinden in de eindrapportage (pdf, 791 kB).

2e en 3e DUTO-scan

Eind maart 2019 was de 2e DUTO-scan klaar. De 2e DUTO-scan richtte zich op het beheer van algemene soorten informatie in het DSO.

Er is onder andere gekeken naar het duurzame beheer van helpteksten, audio, video, storingsmeldingen, monitoringsdata, gebruikersstatistieken, serviceberichten en terugmeldingen.

Het programma publiceert de resultaten van de 2e DUTO-scan als die bekend zijn.

Voor 2019 staat nog een 3e DUTO-scan gepland. Deze vindt plaats op de ‘samenwerkingsvoorziening’.