Planning digitaal stelsel

Verschillende partijen ontwikkelen stap voor stap de landelijke voorziening, het centrale deel van het digitaal stelsel Omgevingswet. In de planning zijn 3 belangrijke mijlpalen.

Tussentijdse oplevering in 2019

Ruim voor 2021 moet het stelsel klaar zijn voor koppelingen met lokale systemen van overheden. In 2019 is er daarom een tussentijdse oplevering, zodat overheden zich goed kunnen voorbereiden op het aansluiten en werken met het stelsel.

Dienstverleningsniveau bij inwerkingtreding wet in 2021

Bij de inwerkingtreding van de wet biedt het digitaal stelsel ten minste hetzelfde dienstverleningsniveau als nu. Dit betekent dat gebruikers:

  • een vergunningsaanvraag kunnen indienen (nu via het Omgevingsloket online)
  • meldingen kunnen doen (nu via de Activiteitenbesluit Internet Module en het Omgevingsloket online)
  • omgevingswetbesluiten geometrisch kunnen laten verbeelden (nu via ruimtelijkeplannen.nl)

Doorontwikkeling tot 2024

Na de inwerkingtreding van de wet wordt verder gebouwd aan het landelijke deel van het digitaal stelsel. Het streven is dat in 2024 alle oorspronkelijk beoogde functies van het digitaal stelsel volledig beschikbaar zijn.

Bestuursakkoord basis voor planning

De basis voor de planning van het digitaal stelsel is de zogenoemde 'metrokaart' en 'knooppuntenplanning' uit het Bestuursakkoord. Hierin staan cruciale knooppunten op weg naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet.