Stap voor stap ontwikkelen

Ontwikkeling van het digitaal stelsel is complex. Informatie uit landelijke en lokale bronnen moet samenkomen in 1 systeem. Ook de wet- en regelgeving is nog volop in ontwikkeling. Daarom ontwikkelt het deelprogramma het digitaal stelsel met een kortcyclische aanpak, ofwel 'agile'.

Wat agile werken betekent

Agile betekent letterlijk: behendig, lenig. In de ICT is agile werken een flexibele manier om softwareproducten te maken.

Per kwartaal bepalen de ontwikkelteams met elkaar wat er nodig is om het einddoel in 2021 te realiseren. Wat de gebruiker wil kunnen, staat hierbij centraal. Een kwartaal heet in het agile werken een program increment (PI).

Multidisciplinaire teams werken vervolgens in korte sprints om de doelen van het kwartaal te realiseren. De sprints hebben een vaste lengte van 2 weken, en leveren werkende (software)producten op.

Voordelen agile werken

Agile werken heeft een aantal voordelen. Daarom heeft het deelprogramma digitaal stelsel Omgevingswet gekozen voor deze manier van ontwikkelen. De voordelen op een rij:

  • Ontwikkelteams leveren in korte sprints werkende producten op. Hierdoor is snel duidelijk of de teams op de goede weg zitten. Dit beperkt de risico's van langdurige projecten waarin gebruikers soms pas na een jaar het resultaat zien en uitproberen.
  • Korte lijnen, snelle communicatie, teamwerk. Erg belangrijk omdat er wordt gewerkt met verschillende ontwikkelpartners.
  • Grotere betrokkenheid teamleden, concentratie op overzichtelijk deel van project.


Ontwikkelingen volgen

Twee-wekelijkse sprint reviews en kwartaaldemonstraties zijn openbaar. U kunt deze demonstraties bijwonen door u aan te melden.