Beheer digitaal stelsel Omgevingswet

De landelijke voorziening van het digitaal stelsel Omgevingswet wordt op verschillende niveaus beheerd. Zo zorgen we er samen voor dat de stabiliteit van het stelsel is gewaarborgd, nu en in de toekomst.

Strategisch beheer

Het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het strategisch beheer van het digitaal stelsel Omgevingswet. Dit betekent dat het ministerie de rol en positionering van het digitaal stelsel voor de lange termijn bewaakt. En zorgt voor een goede samenhang tussen beleid en wetgeving. Ook is het ministerie opdrachtgever van de tactische beheerorganisatie namens de interbestuurlijke partners.

Tactisch beheer

Het Kadaster is verantwoordelijk voor het tactisch beheer van het digitaal stelsel Omgevingswet. Tactisch beheer heeft de regie over het operationeel beheer en doorontwikkeling van het digitaal stelsel. De tactisch beheerder maakt afspraken over de inhoud en de kwaliteit van de te leveren diensten met de operationeel ontwikkelpartners. Ook is hij ketenregisseur en brengt zijn gebruikers zoals overheden en leveranciers bij elkaar en vertegenwoordigt hen.

Operationeel beheer

De ontwikkelpartners die nu bouwen aan het digitaal stelsel Omgevingswet zijn straks verantwoordelijk voor het operationeel beheer. Zij zorgen ervoor dat de bouwstenen van het digitaal stelsel blijven werken en ondersteunen gebruikers.