Ontwikkelpartners digitaal stelsel

Het digitaal stelsel Omgevingswet wordt ontwikkeld in verschillende projecten. Verschillende ontwikkelpartners voeren de projecten uit.

Ontwikkelpartners

In de toekomst gaan de ontwikkelpartners mogelijk ook een rol spelen bij het beheer van het digitaal stelsel. Deze partijen zijn:

  • Kadaster
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid, en Milieu (RIVM)
  • Rijkswaterstaat (RWS)
  • Geonovum
  • Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP)
  • Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)
  • BIJ12

Projectoverzicht

De ontwikkelpartners werken samen in verschillende projecten. Welke projecten dat zijn en wat deze projecten opleveren, is te lezen in het projectoverzicht. Het document bevat een overzicht van de projecten en geeft ook achtergrondinformatie bij ieder project.