Programma increment

Per kwartaal bepalen de ontwikkelteams met elkaar wat er nodig is om het einddoel in 2021 te realiseren. Wat de gebruiker wil kunnen staat hierbij centraal. Een kwartaal heet in het agile werken een programma increment (PI).

Plannen per kwartaal

Elke kwartaal wordt tijdens een planningssessie met alle gebruikers een plan gemaakt voor het volgende kwartaal. Tijdens deze planningssessie stemmen de verschillende ontwikkelteams met elkaar af hoe ze de gestelde doelen gaan realiseren. Elk ontwikkelteam plant de benodigde activiteiten op een planningsbord en kijkt daarbij naar de haalbaarheid, afhankelijkheden en samenhang tussen de verschillende projecten.

Informatie over wat het programma de afgelopen kwartalen heeft ontwikkeld vindt u in het overzicht van programma increments.

Tweewekelijkse afstemming

De activiteiten van het programna increment worden verdeeld over tweewekelijkse 'sprints'.

Kwartaaldemonstratie

Aan het eind van ieder programma increment laat het programma de ontwikkelingen zien van het digitaal stelsel in een kwartaaldemonstratie. Daarnaast worden de resultaten van praktijkproeven gedeeld met bevoegd gezagen en ICT-leveranciers.

Aan de hand van deze resultaten wisselen de verschillende projectteams ervaringen uit en bespreken ze vraagstukken rond de Omgevingswet. Onder andere de volgende vragen komen aan bod:

  • Hoe krijgt de ondersteuning van de processen van de Omgevingswet in praktijk vorm vanuit de landelijke voorziening van het digitaal stelsel?
  • Wat werkt wel, wat (nog) niet?
  • Wat zijn de ervaringen met praktijkproeven bij overheden?
  • Welke (lastige) keuzes zijn dit kwartaal gemaakt en wat waren de lessons learned?


Kwartaaldemo bijwonen

De functionele en technische kwartaaldemonstraties zijn openbaar. Dit betekent dat u een kwartaaldemo na inschrijving gratis kunt bijwonen.

U kunt zich aanmelden zodra de inschrijving is geopend. Wilt u een uitnodiging ontvangen, meld u aan voor de nieuwsbrief.