Resultaten per kwartaal

Stap voor stap wordt het centrale deel van het digitaal stelsel Omgevingswet, de landelijke voorziening, ontwikkeld. Ieder kwartaal bepalen ontwikkelaars samen met gebruikers van het digitaal stelsel waar de ontwikkelteams aan gaan werken. De ontwikkelteams leveren de resultaten op en demonstreren ze.

Ieder kwartaal resultaat

Een kwartaal heet binnen het agile werken een program increment (PI). Ieder kwartaal komen gebruikers en ontwikkelaars samen in een zogenoemde program increment-planningssessie. Tijdens deze planningssessies bepalen de ontwikkelteams met elkaar en met gebruikers van het digitaal stelsel welke functionaliteiten aan het eind van het kwartaal klaar moeten zijn.

Na ieder kwartaal presenteert het programma de resultaten in een kwartaaldemonstratie. Wat is er dat kwartaal opgeleverd? En wat is in praktijkproeven getest?

Overzicht programma increments

Sinds 1 januari 2017 werken de ontwikkelteams agile. Het onderstaande overzicht geeft een beeld van hoe de ontwikkeling verloopt.

2e kwartaal 2019 (PI-10) 'Ready to interact'

In het 10e programma increment is gewerkt aan complexere werkende ketens.

1e kwartaal 2019 (PI-9) 'Je gaat het begrijpen door ermee te werken'

In het 9e programma increment is ingezet op complexere werkende ketens.

4e kwartaal 2018 (PI-8) 'Going Béta'

In het 8e programma increment zijn de ketens gesloten.

3e kwartaal 2018 (PI-7) 'Connect the dots.... and color!'

In het 7e programma increment zijn de deelprojecten aan elkaar geknoopt het de functionaliteiten uitgebreid.

2e kwartaal 2018 (PI-6) 'It takes two to tango'

In het 6e programma increment stond het samenspel centraal tussen de landelijke voorziening van het digitaal stelsel, de overheden en hun leveranciers.

1e kwartaal 2018 (PI-5) 'Stabiliteit in de basis'

Het 5e programma increment had als doel het fundament van het digitaal stelsel te verstevigen.

4e kwartaal 2017 (PI-4) 'Samen in de keten'

In het 4e programma increment zijn de ketens verder uitgebouwd. Er kunnen zo complexere data en processen uitgevoerd worden.

3e kwartaal 2017 (PI-3) 'Vinden en verbinden'

Het 3e programma increment stond in het teken van het aan elkaar koppelen van stappen in de ketens.

2e kwartaal 2017 (PI-2) 'Het schip is van wal'

In het 2e programma increment is gewerkt aan de basis van de ketenprocessen 'van plan tot publicatie' en 'van idee tot indiening'.

1e kwartaal 2017 (PI-1) 'Nieuw jaar en nieuwe aanpak'

Het 1e programma increment was gericht op het systeem en de functionaliteiten van het digitaal stelsel.


Kwartaaldemonstraties

De functionele en technische kwartaaldemonstraties zijn openbaar. Dit betekent dat u een kwartaaldemo na inschrijving gratis kunt bijwonen.

U kunt zich aanmelden zodra de inschrijving is geopend. Wilt u een uitnodiging ontvangen, meld u aan voor de nieuwsbrief.