Sprints

De activiteiten van het programma increment worden verdeeld over tweewekelijkse 'sprints'. Een ontwikkelteam werkt twee weken aan de geplande activiteiten met als doel een werkend deel van de software op te leveren.

Tweewekelijkse afstemming

Tijdens tweewekelijkse bijeenkomsten presenteren de programmeurs van het digitaal stelsel hun tussenproducten aan elkaar en aan toekomstige gebruikers. Tijdens deze sprint review worden de resultaten van de voorgaande sprint besproken.

Sprint review bijwonen

U kunt als toekomstige gebruiker de sprint review bijwonen. Tijdens de review ziet u de resultaten van de voorgaande sprint. Ook mag u als gebruiker feedback geven op wat er door de ontwikkelteams wordt gepresenteerd. U kunt zich aanmelden bij uw business liason of bij de organisatie: Danilo.Jeletich@minbzk.nl.

In 2019 zijn de sprint reviews op de volgende data en locaties

 • 19-3-2019, Aristo in Utrecht
 • 16-4-2019, Southpark in Utrecht
 • 30-4-2019, Beatrixgebouw in Utrecht
 • 14-5-2019, Aristo in Utrecht
 • 28-5-2019, Seats to meet in Utrecht
 • 11-6-2019, Seats to meet in Utrecht
 • 9-7-2019, Aristo in Utrecht
 • 23-7-2019, Aristo in Utrecht
 • 6-8-2019, Aristo in Utrecht
 • 20-8-2019, Aristo in Utrecht
 • 3-9-2019, Aristo in Utrecht
 • 1-10-2019, Aristo in Utrecht
 • 15-10-2019, Aristo in Utrecht
 • 29-10-2019, Aristo in Utrecht
 • 12-11-2019, Seats to meet in Utrecht
 • 26-11-2019, Seats to meet in Utrecht
 • 10-12-2019, Seats to meet in Utrecht

Aan het einde van het kwartaal wordt het program increment afgesloten met een kwartaaldemonstratie.


Sprint review bijwonen

De sprint reviews zijn openbaar. Dit betekent dat u een sprint review na inschrijving gratis kunt bijwonen.

U kunt zich aanmelden bij uw business liason of bij de organisatie: Danilo.Jeletich@minbzk.nl.