Visie en uitgangspunten digitaal stelsel

De visie en uitgangspunten voor het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) zijn in 2016 vastgelegd in een aantal documenten. Deze vormen samen samen de kaders voor het digitaal stelsel en bepalen de richting van de ontwikkeling.

Visie, globaal programma van eisen en doelarchitectuur

In 2016 zijn de kaders voor het digitaal stelsel vastgelegd in een visie, een globaal programma van eisen en een doelarchitectuur.

Meer over visie, globaal programma van eisen en doelarchitectuur

Overall globale architectuurschets

Het digitaal stelsel Omgevingswet bestaat uit verschillende componenten. De samenhang tussen al deze componenten staat beschreven in de Overall globale architectuurschets (OGAS). Dit is de verdere uitwerking van de doelarchitectuur.

Meer over de Overall globale architectuurschets (OGAS)