Overall globale architectuurschets digitaal stelsel

Het digitaal stelsel Omgevingswet bestaat uit verschillende componenten. De samenhang tussen alle componenten staat beschreven in de Overall globale architectuurschets (OGAS).

Beschrijving werking van het stelsel

De Overall globale architectuurschets (OGAS) (pdf, 7 MB) is de uitwerking van de doelarchitectuur en de overkoepelende kapstok met algemene kaders en richtlijnen.

De OGAS beschrijft de werking van het stelsel, de stelselcomponenten en de belangrijkste ondersteunende functies. Ook hun onderlinge relaties van de individuele stelselcomponenten en de afbakening van het stelsel is uitgewerkt in de OGAS.

Doel van de OGAS

Het doel van de OGAS is duidelijkheid geven over het doel en de context van het digitaal stelsel. Ook bevat het de oplossingsrichtingen, de keuzes en kaders van de opdrachtgever en de criteria waaraan het resultaat door de opdrachtgever wordt getoetst. Daarnaast beschrijft de OGAS globaal hoe met architectuur wordt gewerkt en hoe de architectuur zich verhoudt tot de rest van het programma.