ICT Markttoets Digitaal Stelsel Omgevingswet

Datum
Plaats in agenda
Tijd
15:00 tot
Locatie
Nader te bepalen
Doelgroep

Directeuren of bestuurders van marktpartijen die softwareproducten aanbieden binnen het omgevingsdomein op het gebied van Ruimtelijke plannen, VTH (inclusief Omgevingsdomein gerichte zaaksystemen), en/of Toepasbare regels. Of marktpartijen die – ondersteund door feiten – voornemens zijn dit aan te bieden. De deelnemende medewerker van een marktpartij heeft de functie van algemeen directeur, directeur overheid of is bestuurder van de marktpartij. Belangrijk is dat hij of zij de beslissingsbevoegdheid heeft m.b.t. investeringen in vernieuwing en doorontwikkeling van de genoemde softwareproducten.

Omschrijving

Tijdens deze ICT Markttoets legt het programma een aantal open vragen voor aan de markt.

Kosten

Gratis.

Meer informatie
Aanmelden
Bijzonderheden

Organisatie: ICT Nederland en het programma Aan de slag met de Omgevingswet.