Digitaal stelsel in de praktijk

Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) is de informatiemotor achter de Omgevingswet. Het digitaal stelsel vervangt bij de inwerkingtreding van de wet de bestaande toepassingen: Omgevingsloket online, Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en ruimtelijkeplannen.nl.

Digitaal stelsel, de landelijke voorziening

De landelijke voorziening van het digitaal stelsel Omgevingswet wordt gerealiseerd door het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

Bouwstenen digitaal stelsel

Het digitaal stelsel Omgevingswet bestaat uit verschillende bouwstenen: de landelijke voorziening met daarin het Omgevingsloket en systemen met data en gegevens. En de lokale systemen van overheden.

Digitaal stelsel in de ketens

Het digitaal stelsel ondersteunt drie ketens in de fysieke leefomgeving.

Gebruikers van het digitaal stelsel

Het digitaal stelsel is er voor alle gebruikers in de ketens. Wat betekent het digitaal stelsel voor deze gebruikers?