Bouwstenen van het digitaal stelsel

Het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) bestaat uit verschillende bouwstenen: het Omgevingsloket, de lokale systemen van overheden, de infrastructuur en gegevens en documenten.

Omgevingsloket

Een belangrijk onderdeel van het digitaal stelsel is het Omgevingsloket. Dit is de 'voorkant' van het digitaal stelsel. Het Omgevingsloket is onderdeel van de landelijke voorziening van het digitaal stelsel.

Landelijke voorziening

De landelijke voorziening bestaat uit het Omgevingsloket met op de achtergrond informatiesystemen. Deze systemen zorgen ervoor dat informatie op de juiste plek in het Omgevingsloket beschikbaar komt.

Lokale systemen

Overheden sluiten hun lokale systemen aan op de landelijke voorziening van het digitaal stelsel. Zo ontstaat een compleet stelsel dat alle landelijke en lokale gegevens via één centrale voorziening beschikbaar maakt.

Informatieproducten

Een belangrijke bron voor het digitaal stelsel zijn de informatieproducten. Dit zijn verrijkte gegevens over bijvoorbeeld geluid, bodem en water. Via systemen van overheden ontsluit het Omgevingsloket deze brongegevens.

Samenwerkvoorziening

De samenwerkvoorziening samenwerkingvoorziening maakt samenwerken tussen overheden onderling en tussen overheden en initiatiefnemers mogelijk.