Bouwstenen van het digitaal stelsel

Het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) bestaat uit verschillende bouwstenen: het Omgevingsloket, de lokale systemen van overheden, de infrastructuur en gegevens en documenten.

Omgevingsloket

Een belangrijk onderdeel van het digitaal stelsel is het Omgevingsloket. Dit is de 'voorkant' van het digitaal stelsel. Het Omgevingsloket is onderdeel van de landelijke voorziening van het digitaal stelsel.

Lokale systemen

Overheden sluiten hun lokale systemen aan op de landelijke voorziening van het digitaal stelsel. Zo ontstaat een compleet stelsel dat alle landelijke en lokale gegevens via één centrale voorziening beschikbaar maakt.

Infrastructuur

Het stelselknooppunt is de infrastructuur van de landelijke voorziening. Het knooppunt brengt alle gegevens en documenten over de fysieke leefomgeving samen in het Omgevingsloket.

Gegevens en documenten

Het digitaal stelsel bevat veel informatie in de vorm van over de fysieke leefomgeving. Deze gegevens en documenten komen uit basisregistraties en lokale registraties van overheden.