Gegevens en documenten in het digitaal stelsel

In het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) komen verschillende gegevens en documenten samen. Overheden en basisregistraties stellen deze informatie beschikbaar. De gegevens zijn daarna te gebruiken in het Omgevingsloket.

Gegevens en documenten

De volgende gegevens en documenten worden via het digitaal stelsel ontsloten:

Informatieproducten

Een andere belangrijke bron zijn zogenoemde ‘informatieproducten’. Dit zijn verrijkte gegevens over bijvoorbeeld geluid, bodem en water. Via de keten Van vraag naar informatie komen deze gegevens van overheden in het Omgevingsloket.

Bronnen

De brongegevens en documenten worden aangeleverd door de basisregistraties en overheidsorganisaties, zoals gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Overheidsorganisaties sluiten hiervoor hun eigen digitale systeem aan op de landelijke voorziening van het digitaal stelsel.


Status

Op dit moment bevat het digitaal stelsel proefdata.