Informatieproducten

Een belangrijke bron voor het digitaal stelsel zijn de informatieproducten. Dit zijn verrijkte gegevens over bijvoorbeeld geluid, bodem en water. Via systemen van overheden ontsluit het Omgevingsloket deze brongegevens.

Informatieproducten geven feitelijke omgevingsinformatie

Samen met de omgevingswetbesluiten vormen (bron)gegevens en informatieproducten de inhoudelijke componenten van het digitale stelsel. Deze geven juiste en feitelijke omgevingsinformatie. Zodat gebruikers kunnen zien wat mogelijkheden, rechten en plichten zijn op een specifieke locatie.

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de ruimtelijk optimale inpassing van een weguitbreiding, of mogelijkheden tot woningbouw in relatie tot ondergrond en actuele geluidsbelasting.

Verkenningen

Voor 10 onderwerpen zijn verkenningen uitgevoerd:

  • Afval en grondstoffen
  • Bodem en ondergrond
  • Bouw
  • Cultureel erfgoed
  • Externe veiligheid
  • Geluid
  • Lucht
  • Natuur
  • Ruimte
  • Water

Voor deze onderwerpen is verkend welke informatieproducten nodig zijn om het digitaal stelsel goed te laten werken. En wat er nodig is om van de situatie 2015 te komen tot de toekomstige situatie: het informatieproduct.