Infrastructuur van het digitaal stelsel

De infrastructuur van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) wordt het stelselknooppunt genoemd. Dit is onderdeel van de landelijke voorziening. Via het stelselknooppunt kunnen alle gegevens over de fysieke leefomgeving worden ontsloten.

Koppelen met lokale systemen

Overheden kunnen aansluiten op het stelselknooppunt om gegevens en documenten te raadplegen. Maar ook om nieuwe gegevens en documenten aan te leveren aan het digitaal stelsel.

Meer informatie over koppelen van lokale systemen vindt u bij Aansluiten op het digitaal stelsel.


Status

Het stelselknooppunt is in gebruik en wordt doorontwikkeld tot 2021.