Landelijke voorziening

De landelijke voorziening bestaat uit het Omgevingsloket met op de achtergrond informatiesystemen. Deze systemen zorgen ervoor dat informatie op de juiste plek in het Omgevingsloket beschikbaar komt. Overheden sluiten aan op de landelijke voorziening. Overheden kunnen zo omgevingswetbesluiten publiceren, toepasbare regels registreren, vergunningaanvragen en meldingen ontvangen en begrippen en definities centraal beheren.

Register toepasbare regels

Regels voor vragenbomen in het Omgevingsloket slaan overheden op in het register toepasbare regels.

Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB)

Overheden publiceren officiële documenten via het platform voor overheidspublicaties: de LVBB. Omgevingswetbesluiten die overheden publiceren, komen via de LVBB ook in het digitaal stelsel Omgevingswet.

Stelselcatalogus Omgevingswet

De Stelselcatalogus Omgevingswet bevat informatie over welke gegevens er in het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) beschikbaar zijn en wat deze gegevens betekenen.

Omgevingsloket

In het Omgevingsloket  komt alle informatie die is opgeslagen in de landelijke voorziening samen. Iedereen kan de informatie over de leefomgeving in het Omgevingsloket bekijken en direct gebruiken.