Lokale systemen en het digitaal stelsel

Overheden kunnen hun lokale systemen aansluiten op de landelijke voorziening van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Op deze manier kunnen ze omgevingsdocumenten en toepasbare regels aanleveren. En vergunningaanvragen en meldingen ontvangen.

Lokale systemen koppelen

Het aansluiten van lokale systemen van overheden op het digitaal stelsel gebeurt met koppelvlakken. Zo kan hele keten - dus inclusief lokale overheid - gedigitaliseerd worden. In de ketens spelen verschillende lokale systemen een rol.

Zaak- en vergunningsystemen

Overheden moeten hun zaak- en vergunningsystemen aanpassen om te kunnen aansluiten op het digitaal stelsel. Een vergunningaanvraag of melding uit het Omgevingsloket komt via een STUF-bericht in de lokale systemen. Overheden kunnen de vergunningaanvraag of melding daarna behandelen volgens hun eigen proces.

Ruimtelijke plansystemen

De ruimtelijke plansystemen moeten voldoen aan de nieuwe publicatiestandaarden van omgevingsdocumenten. Deze nieuwe standaarden maken het mogelijk om de inhoud van de documenten te plaatsen in de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). Daarna is de inhoud van de documenten ook beschikbaar in het Omgevingsloket. Overheden moeten hun plansystemen aanpassen om te kunnen aansluiten op het digitaal stelsel.

Regelbeheersystemen

De regelbeheersystemen moeten lokale planvoorschriften beheren en ontsluiten, zodat deze lokale regels in het Omgevingsloket komen. Deze toepasbare regels moeten voldoen aan de Standaard toepasbare regels (STTR). Overheden moeten hun regelbeheersystemen aanpassen om te kunnen aansluiten op het digitaal stelsel.

Andere lokale systemen

Het digitaal stelsel is een open stelsel. Daarom kan elk systeem worden aangesloten. Het is mogelijk om nieuwe toepassingen te verzinnen met de beschikbare data en nieuwe systemen te ontwikkelen.


Status

Gemeenten, provincies en waterschappen werken met hun ICT-leveranciers aan het aanpassen van hun lokale systemen.