Omgevingsloket

Het Omgevingsloket is de centrale plek waar alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving straks samenkomt. Zo kan iedereen informatie over de leefomgeving straks op één plek bekijken en direct gebruiken.

3 onderdelen

In het Omgevingsloket kunnen gebruikers checken of ze een vergunning of melding moeten doen en een aanvraag of melding indienen. Ook kunnen ze zich oriënteren via regels op een kaart. Het Omgevingsloket bestaat uit drie onderdelen.

Vergunningcheck

Met de vergunningcheck kunnen burgers en bedrijven controleren of ze wijzigingen mogen doorvoeren of dat ze eerst toestemming nodig hebben. Dit gebeurt via vragenbomen met eenvoudige vragen en antwoorden.

Vergunningaanvraag of melding indienen

Via vragenbomen kunnen burgers en bedrijven ook een aanvraag of melding opstellen en indienen. Dit kan via de functie Aanvragen in het Omgevingsloket.

Viewer Regels op de kaart

Het Omgevingsloket bevat de viewer Regels op de kaart. Via deze viewer kan iedereen regels uit omgevingsdocumenten ofwel per gebied ofwel per locatie bekijken op een kaart. Burgers en bedrijven kunnen zich zo oriënteren. En overheden kunnen het Omgevingsloket gebruiken bij het opstellen en evalueren van hun beleid.

Vervanging bestaande toepassingen

Het Omgevingsloket vervangt bij de inwerkingtreding van de wet drie bestaande toepassingen:

  • Omgevingsloket online
  • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
  • Ruimtelijkeplannen.nl

Status

Het Omgevingsloket is in ontwikkeling. Elk kwartaal wordt de stand van zaken gepresenteerd tijdens de kwartaaldemo.

Omgevingsloket uitgelegd