Viewer Regels op de kaart

De viewer is één van de gebruikersfuncties in het Omgevingsloket. De viewer toont na een klik op de kaart de regels die gelden op die specifieke locatie. Dit zijn regels die overheden in hun omgevingswetbesluiten hebben opgesteld.

Hoe werkt de viewer Regels op de kaart?

In het Omgevingsloket kan een gebruiker kiezen voor de functie Regels op de kaart. Via deze functie kan de gebruiker zich oriënteren op een kaart door een gebied of locatie te selecteren. Op basis van die selectie laat de viewer zien welke regels er gelden en welke informatie beschikbaar is.

Locatie zoeken

De gebruiker kan zoeken op plaatsnaam, adres, postcode, kadastraal nummer, coördinaten of documentnummer. Nadat de zoekopdracht is gegeven haalt de viewer de geldende regels en informatie op uit het digitaal stelsel.

Regels en informatie raadplegen

De viewer toont de plannen en regels die van toepassing zijn op het geselecteerde gebied. De gebruiker kan door de plannen en regels bladeren en filteren om de resultaten (verder) te verfijnen. Daarnaast kan de gebruiker op de kaart klikken op een specifieke locatie nader te bekijken.

Kaartlagen selecteren

De kaart bevat kaartlagen die de gebruiker kan selecteren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om alleen kadastrale grenzen te tonen of alleen de gemeentegrenzen.

viewer-regels-kaart

Informatie in Regels op de kaart

De viewer bevat zelf geen informatie maar haalt deze op vanuit de bronnen van het digitaal stelsel. De viewer bevraagt deze bronnen via zogenoemde 'services'. Bronnen zijn de Landelijke Voorziening Bekend maken en Beschikbaar stellen (LVBB) en gegevens (informatieproducten) van overheidsorganisaties.

Regels uit omgevingswetbesluiten

De regels die worden getoond op de kaart komen uit omgevingswetbesluiten die door bevoegde overheden zijn gepubliceerd in de Landelijke Voorziening Bekend maken en Beschikbaar stellen (LVBB).

Elke regel in een omgevingswetbesluit moet daarom zijn gekoppeld aan een gebied of een locatie. Alleen dan toont de kaart de regel.

Verschillende overheden maken omgevingswetbesluiten over hetzelfde gebied. Zo kunnen op 1 locatie regels gelden van bijvoorbeeld een gemeente en de provincie. De viewer toont deze regels bij elkaar zodat de gebruiker in 1 opslag ziet welke regels gelden op een locatie.

Informatieproducten en andere gegevens

Gegevens die niet uit omgevingswetbesluiten komen maar wel relevant zijn in de fysieke leefomgeving, worden opgehaald uit de basisregistraties en bronnen bij overheidsorganisaties, zoals gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Overheidsorganisaties sluiten hiervoor hun eigen bron (digitale systeem) aan op een centraal knooppunt: de landelijke voorziening van het digitaal stelsel.


Status

De viewer is in ontwikkeling. Elk kwartaal wordt de stand van zaken gepresenteerd tijdens de kwartaaldemo.

Zo werkt Regels op de kaart in het Omgevingsloket

Bekijk de demo van de Slagsessies van maart 2019.