Digitaal stelsel landelijke voorziening

In 2021 is het zover. Dan treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) is het stelsel van de landelijke voorziening en lokale systemen van de overheden.

Bouwstenen van de landelijke voorziening

De landelijke voorziening  maakt deel uit van het digitaal stelsel dat door het programma Aan de slag met de Omgevingswet wordt gebouwd en straks voor iedereen beschikbaar is.

De landelijke voorziening bestaat uit het Omgevingsloket met daaronder systemen die ervoor zorgen dat overheden hun omgevingsdocumenten kunnen:

  • publiceren
  • vragenbomen kunnen maken met toepasbare regels
  • vergunningaanvragen en meldingen kunnen ontvangen
  • begrippen en definities centraal kunnen beheren

Omgevingsloket voor burgers en bedrijven

Het digitaal stelsel Omgevingswet vervangt bij de inwerkingtreding van de wet de bestaande toepassingen: Omgevingsloket online, Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en ruimtelijkeplannen.nl. Hiervoor in de plaats komt 1 centrale ingang, 1 nieuw Omgevingsloket.

In het Omgevingsloket kunnen burgers en ondernemers via een kaart de regels inzien die op een bepaalde locatie gelden. Dit zijn regels die de gemeente, waterschap, provincie en Rijk stellen op die locatie.  Ook kunnen burgers en bedrijven via een vragenboom uitzoeken of ze een vergunning of melding moeten doen voor hun plannen. Daarna kunnen ze direct een aanvraag of melding opstellen en indienen. Het Omgevingsloket levert de aanvraag automatisch af bij de juiste overheid.

Aansluiten op de landelijke voorziening

Lokale overheden sluiten hun systemen aan op het digitale stelsel om via het loket de regels te tonen. En om de aanvragen en meldingen uit het loket te ontvangen. Door zaaksystemen, ruimtelijke plansystemen en regelbeheersystemen te koppelen met de landelijke voorziening, ontstaat een complete (digitale) keten.

De koppeling met de landelijke voorziening is nodig om omgevingsdocumenten beschikbaar te stellen. Deze koppeling kan ook gebruikt worden om toepasbare regels aan te leveren voor de vragenbomen in het Omgevingsloket en om vergunningaanvragen en meldingen te ontvangen uit het Omgevingsloket. Meer informatie hierover vindt u onder koppelvlakken.

Aan de slag met het digitaal stelsel

Ruim vóór 2021 moet het stelsel klaar zijn voor koppelingen met lokale systemen van overheden. In 2019 is er daarom een tussentijdse oplevering. Overheden kunnen zich zo goed voorbereiden op het aansluiten en werken met het digitaal stelsel. Hoewel het stelsel dan nog volop in ontwikkeling is kunt u als lokale overheid of waterschap samen met uw softwareleverancier aan de slag met het digitaal stelsel, de gegevens en documenten die bij de nieuwe Omgevingswet horen.


Het digitaal stelsel Omgevingswet uitgelegd

Bekijk de presentatie van de Slagsessies van maart 2019 op Youtube.