Digitaal stelsel en de Invoeringswet

De Invoeringswet bevat de hoofdlijnen van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). De wet gaat in op wat het digitale stelsel precies is en vormt het juridische kader voor het DSO.

Juridisch kader

De Invoeringswet regelt wie wat moet doen en wie waarvoor verantwoordelijk is. De ontwikkeling van het DSO verloopt instappen door tot 2024.

De Invoeringswet maakt het mogelijk dat er straks regels gesteld kunnen worden over het volgende:

  • voorzieningen die onderdeel zijn van het stelsel zoals de landelijke voorziening
  • gemeenschappelijke definities (via standaarden)
  • in- en uitgaande gegevensstromen, bijvoorbeeld de aanlevering van omgevingswetbesluiten
  • kwaliteitseisen aan gegevensstromen
  • taken en verantwoordelijkheden van de verschillende organisaties