Digitaal stelsel in ketens

In het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) komt alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving samen. Het digitaal stelsel ondersteunt 3 ketens. Samen beslaan ze alle functionaliteiten van het digitaal stelsel.

Van plan tot publicatie

Deze keten van plan tot publicatie begint bij overheden die doelen hebben en daar plannen voor opstellen, zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan. En loopt tot en met het bekendmaken en beschikbaar stellen van de plannen.

Van idee tot afhandeling

Deze keten van idee tot afhandeling is van belang voor een initiatiefnemer die wil weten wat er wel of niet mag op een specifieke locatie. En daarna een vergunning wil aanvragen of een melding wil indienen. Dit proces is ook belangrijk voor overheidsorganisaties en belanghebbenden.

Van vraag naar informatie

De keten van vraag naar informatie vertaalt de vraag naar extra informatie op de kaart in zogenoemde 'informatieproducten'. Dat zijn bewerkte of verrijkte gegevens over bijvoorbeeld geluid, bodem en water.