Van idee tot afhandeling

De keten van idee tot afhandeling helpt initiatiefnemers bij het oriënteren wat wel of niet mag op een locatie. En bij het indienen van vergunningaanvragen en doen van meldingen.

De stappen in de keten

keten-vanideetotafhandeling

De keten van idee tot afhandeling bevat de volgende stappen:

1. Oriënteren via regels en kaart

Initiatiefnemers hebben een droom: ze willen iets aan hun huis, tuin, bedrijf of omgeving veranderen. Of iets nieuws bouwen. In het Omgevingsloket kunnen ze zich oriënteren op wat er mag op een bepaalde locatie. Dit is de 'voorkant' van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Ze kunnen in het loket de juridische regels bekijken die gelden op een locatie voor een bepaalde activiteit, door de locatie op de kaart aan te klikken. De regels worden 'interbestuurlijk' getoond: dus bijvoorbeeld zowel de gemeentelijke als waterschapsregels rondom de aanleg van een steiger.

2. Oriënteren via vragenbomen

Naast inzicht in de juridische regels, kan de initiatiefnemer ook door middel van een vraag-antwoord spel checken of hij een vergunning moet aanvragen of een melding moeten doen. Dit kan met een vergunningcheck. De initiatiefnemer beantwoordt hiervoor vragen die in begrijpelijke taal zijn geschreven. Deze vragen zijn gebaseerd op de juridische regels en kunnen dus per locatie verschillen. Ook hier worden de vragen 'interbestuurlijk' opgebouwd.

Heeft de initiatiefnemer alle vragen beantwoord, dan volgt de conclusie. De initiatiefnemer ziet wat hij vervolgens moet doen. Is een vergunning of melding nodig, dan komt de initiatiefnemer via de vragenboom automatisch bij het juiste formulier. Het Omgevingsloket vult automatisch de informatie in die al bekend is. Na het invullen dient de initiatiefnemer de aanvraag in, waarna hij bij het juiste bevoegd gezag afgeleverd wordt.

3. Opstellen en indienen

Initiatiefnemers hoeven niet eerst een vergunningcheck te doen. Ze kunnen ook direct een aanvraag of melding opstellen. Ze voegen de benodigde tekeningen en andere documenten toe en dienen deze in. De aanvraag wordt vervolgens naar het juiste bevoegd gezag gestuurd.

4. Ontvangen en beoordelen

Zodra de initiatiefnemer de aanvraag of melding verstuurt, ontvangt de overheid een melding hiervan. Vanuit het zaaksysteem haalt de bevoegde organisatie de aanvraag of melding met alle toegevoegde documenten binnen. Daar beoordelen zij of zij de juiste overheidsorganisatie zijn. Zo niet, dan sturen zij de aanvraag of melding naar de goede organisatie. Is de aanvraag of melding juist, dan beoordelen ze of de aanvraag of melding compleet is. Om aanvragen en meldingen te kunnen ontvangen in een zaaksysteem is de standaard STAM ontwikkeld.

5. Behandelen en samenwerken

De bevoegde organisatie neemt de aanvraag in behandeling. Zij werken samen met andere overheden of adviseurs.

6. Besluiten en bekendmaken

De behandelende overheid maakt het besluit bekend via de daarvoor bestemde kanalen.

Stappen in lokale systemen

De stappen van de initiatiefnemer lopen via het Omgevingsloket, onderdeel van de landelijke voorziening. Het beoordelen, behandelen, samenwerken en bekendmaken van besluiten verloopt via de systemen van de lokale overheden.


Status

De verschillende bouwstenen in de keten zijn in ontwikkeling. Elk kwartaal wordt de stand van zaken gepresenteerd tijdens de kwartaaldemo.