Van vraag naar informatie

De keten van vraag naar informatie vertaalt gegevens die bekend zijn bij de overheden naar informatie over de fysieke leefomgeving. De gegevens zijn te zien op de kaart in het Omgevingsloket in zogenoemde ‘informatieproducten’. Dat zijn bewerkte of verrijkte gegevens over bijvoorbeeld geluid, bodem en water.

De stappen in de keten

keten-vanvraagtotinfomratie

De keten van vraag naar informatie bevat de volgende stappen:

1. Inwinnen en beschikbaar stellen

Lokale overheden verzamelen gegevens uit hun eigen systemen en registraties. Zij maken deze informatie beschikbaar voor gebruik in het Omgevingsloket. Dit gebeurt via koppelingen met de landelijke voorziening van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). De gegevens die ze beschikbaar stellen moeten aan verschillende eisen voldoen.

2. Inwinnen

Via de landelijke voorziening van het digitaal stelsel worden de gegevens opgehaald bij lokale overheden. Zo zijn ze te gebruiken in het Omgevingsloket.

3. Bewerken

In de landelijke voorziening worden gegevens waar nodig (of nuttig) verrijkt of bewerkt, zodat er informatieproducten ontstaan.

4. Beschikbaar stellen

De informatieproducten zijn te zien via de kaart in het Omgevingsloket. Daar geven ze extra informatie bij de vraag of een bepaalde activiteit op een locatie is toegestaan.

Stappen in lokale systemen

In de lokale systemen worden de gegevens verzameld en geschikt gemaakt voor gebruik in het Omgevingsloket. De lokale overheid is verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens.


Status

De verschillende bouwstenen in de keten zijn in ontwikkeling. Elk kwartaal wordt de stand van zaken gepresenteerd tijdens de kwartaaldemo.

Componenten in het digitaal stelsel

Gegevens in de keten

De gegevens in deze keten zijn informatieproducten van overheden.