Gebruikers van het digitaal stelsel

Het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) is er voor allerlei gebruikers: voor burgers, bedrijven en overheden. Het stelsel ondersteunt hen bij het toepassen van de Omgevingswet. Ook ICT-leveranciers zijn een belangrijke doelgroep. Zij helpen bijvoorbeeld overheden om bij het stelsel aan te sluiten.

Overheden

Voor gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en het Rijk betekent de komst van de nieuwe Omgevingswet een nieuwe manier van werken. Het digitaal stelsel ondersteunt hen hierbij.

Burgers en bedrijven

Voor burgers en bedrijven heeft het digitaal stelsel straks de vorm van 1 digitaal loket: het Omgevingsloket. Hier kunnen initiatiefnemers zich oriënteren, checken of ze een vergunning moeten aanvragen of melding moeten doen en ook hoe ze die moeten indienen.

ICT-leveranciers

ICT-leveranciers kunnen overheden en initiatiefnemers in opdracht aansluiten op het digitaal stelsel. Ze kunnen ook zelf nieuwe toepassingen ontwikkelen en vermarkten.