Digitaal stelsel voor overheden

Voor gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en het Rijk betekent de komst van de nieuwe Omgevingswet en het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) een nieuwe manier van werken.

Ondersteunen nieuwe manier van werken

Het digitaal stelsel ondersteunt organisaties bij de nieuwe manier van werken. Daarvoor kunnen organisaties hun systemen koppelen met het digitaal stelsel. Maar de systemen binnen de organisaties moeten de nieuwe processen ook ondersteunen.

Overheden gebruiken het digitaal stelsel op de volgende manier:

  • Beleidsmedewerkers en planbeoordelaars kunnen gegevens in het Omgevingsloket gebruiken voor het opstellen, monitoren en evalueren van beleid.
  • Overheden stellen omgevingsdocumenten en toepasbare regels beschikbaar via het digitaal stelsel. Deze zijn daarna te zien in het Omgevingsloket.
  • Vergunningverleners, toezichthouders en handhavers ontvangen aanvragen en meldingen via het digitaal stelsel. Ze kunnen daarna beoordelen of een aanvraag binnen de geldende regels past.

Voorbereiden op het digitaal stelsel

Om het digitale stelsel te laten werken moeten informatiemanagers en planmakers van overheden samen het volgende oppakken:

  • De data over de fysieke leefomgeving op orde brengen.
  • De lokale voorzieningen en systemen op het digitale stelsel aansluiten.
  • De data aan het digitale stelsel voor de Omgevingswet aanleveren.

Lees meer over voorbereiden op het digitaal stelsel.

Impact op het werk

Het digitaal stelsel speelt straks een belangrijke rol bij werkzaamheden op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het raakt ook de werkprocessen van organisaties. Wilt u zien hoe dit er in de praktijk uitziet? Bekijk dan deze animatie. De animatie laat zien hoe het loket werkt van plan tot publicatie.