Geslaagde aansluittest op Landelijke voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen

De Landelijke voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB) is straks de centrale landelijke voorziening voor overheidspublicaties. Hier gaan gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk hun omgevingsdocumenten en wijzigingsbesluiten aanleveren. Eind 2017 heeft provincie Gelderland een succesvolle koppeling gelegd met een eerste versie van de validatieservice van de LVBB.

De landelijke voorziening biedt een aanleverkoppelvlak via Digikoppeling voor het registreren, publiceren en voor het apart valideren van omgevingsdocumenten en besluiten. Zo kunnen:

  • Besluiten juridisch geldend worden door het publiceren op officielebekendmakingen.nl.
  • Consolidaties beschikbaar komen via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) en wetten.nl.
  • Omgevingsdocumenten beschikbaar komen in het digitale stelsel Omgevingswet via de Registratie Omgevingsdocumenten.

In de tweede helft van 2017 heeft provincie Gelderland samen met de leverancier en de ontwikkelteams van de LVBB een koppeling gerealiseerd en een aansluittest uitgevoerd op een eerste versie van de validatieservice.

Doelstellingen aansluittest

De doelstellingen van deze aansluittest waren een succesvolle koppeling met een eerste overheidsorganisatie via Digikoppeling ebMS en het uitvoeren van een aantal validatieverzoeken. Nog belangrijker was het om meer inzicht te krijgen in wat er nodig is binnen organisaties om aan te sluiten. Niet alleen technisch qua infrastructuur, maar ook in termen van expertise en menskracht voor toekomstig beheer. Dit werkt meerdere kanten op: zowel richting de overheidsorganisatie en de leverancier, maar ook richting het beheer van de LVBB.

Resultaten bekend

Het programma deelt de resultaten en lessons learned met alle geïnteresseerde leveranciers via het testrapport. Zo beschikken alle partijen over dezelfde informatie. Er is ook een bestand beschikbaar met de technische berichten die gebruikt zijn in de test. Dit bestand kunt u op aanvraag ontvangen. U kunt hiervoor contact opnemen met het Informatiepunt Omgevingswet.