Derde hackathon Omgevingswet van hoge kwaliteit

Op 6 en 7 oktober 2017 vond in Eindhoven de derde hackathon Omgevingswet plaats. Elf teams hebben 36 uur lang bijna non stop gewerkt aan vier vraagstukken. De resultaten waren van opvallend hoge kwaliteit, zeker gezien de korte tijd. De winnaar: het idee Plannrr waarmee je mensen kunt betrekken bij plan- en besluitvorming. Nog een conclusie van deze dag: de ene gemeente is duidelijk verder met het op orde brengen van data dan de andere.

Winnaars Nadym van Schaik, Sabrina Hooijmans, Guus Urselmann en Max Langerak (niet op foto). Foto: Philip Hessing

Nadym van Schaik, Sabrina Hooijmans, Guus Urselmann en Max Langerak (niet op foto) wonnen met Plannrr de eerste prijs (foto: Philip Hessing).

Vier vraagstukken

De elf teams bestonden voornamelijk uit studenten van de TU Eindhoven en het HBO en MBO uit de regio Eindhoven. Sjors Slaats licht vanuit het programma Aan de slag met de Omgevingswet de kern van de Hackathon toe:

‘We hebben te maken met een enorme hoeveelheid informatie en databronnen. Deze zeggen allemaal iets over de omgeving: bebouwing, geluid, luchtkwaliteit, water, beperkingen, bestemmingsplannen. Al die informatie is nu onvoldoende geschikt om met elkaar te vergelijken en te presenteren. Zeker voor inwoners en bedrijven is het veel te ingewikkeld. Dan wordt informatie een muur, waar we deuren nodig hebben.’

Dit dilemma is voor deze hackathon verdeeld in vier vraagstukken:

  • Kun je aanvragers van een vergunning veel beter informeren over de status van hun aanvraag?
  • Kun je van een bepaalde locatie precies de relevante informatie uit die enorme vergaarbak vissen? En dat voor iedereen zo helder mogelijk presenteren?
  • Kun je met Augmented Reality de vergunningsaanvraag voor bijvoorbeeld een dakkapel vergemakkelijken?
  • En hoe kun je planvorming veel beter organiseren, zodat alle betrokken partijen makkelijk kunnen participeren?’

‘Hoge kwaliteit’

De derde prijs ging naar het team dat een oplossing had bedacht waarbij gebruikers heel gebruiksvriendelijk en visueel worden geholpen bij het aanvragen van een vergunning voor een dakkapel. Pieter Meijer van Aan de slag met de Omgevingswet reikte de prijs uit. ‘Volgens mij heeft dit idee de essentie geraakt: hoe kunnen we met informatievoorziening de doelen van de Omgevingswet halen en ondersteunen. Het team heeft scherp nagedacht over de logica achter de data. En dat vertaald in een heel bruikbare en praktische techniek.’

De tweede plaats was voor het idee dat eenvoudig de ‘next steps’ in een aanvraagprocedure laat zien. Het team werkte uit hoe je met een paar simpele vragen een vergunningsaanvraag kunt indienen. Jurylid Hanneke Kunst (management consultant): ‘De wijze waarop we op dit moment informatie aan inwoners en bedrijven ter beschikking stellen is veel te ingewikkeld. De teams hebben ons dat nog maar eens duidelijk gemaakt.’

Burgerparticipatie centraal bij winnaar Plannrr

De eerste prijs was voor het idee Plannrr. Aan jurylid Gerda Hoppener, directeur Publieksdienstverlening van gemeente Alphen aan den Rijn, de eer om deze prijs uit te reiken. ‘Het winnende team heeft met het idee Plannrr gepresenteerd hoe je mensen bij de plan- en besluitvorming kunt betrekken. We zagen een duidelijke probleemstelling en een heldere conclusie. De oplossing komt heel snel tot de essentie van burgerparticipatie en is ook al zeer praktisch uitgewerkt.’

Datasets op orde

Het is noodzakelijk dat datasets op orde zijn voor je kunt nadenken over nieuwe oplossingen en toepassingen. Dit bleek duidelijk uit de presentaties van de verschillende teams. De gemeente Eindhoven is daar duidelijk ver in. Hierdoor konden de teams hun oplossingen goed toetsen. Eén van de deelnemers zei het zo: ‘Onze oplossing kun je bij wijze van spreken over een week in de lucht hebben, als je de datasets hebt.’

Beperkte kennis eerder voorsprong dan obstakel

Een andere opvallende conclusie: de beperkte kennis van de materie bleek voor deelnemers eerder een voorsprong dan een obstakel. Niet gehinderd door mitsen en maren hebben de teams kunnen werken aan waardevolle bouwstenen voor nieuwe oplossingen. Een uitgebreid verslag van de hackathon en de oplossingen staat binnenkort op www.initiate.nl