Een kijkje in de keuken bij het digitaal stelsel Omgevingswet

Margo ter Bekke is lid van het kernteam Omgevingswet bij de provincie Zuid-Holland, speciaal voor de digitaliseringsopgave. Zij liep pasgeleden een dag mee met Bert Uffen, programmamanager digitaal stelsel Omgevingswet.

Margo en Bert ontmoetten elkaar tijdens een bijeenkomst over de Omgevingswet van het IPO (Interprovinciaal Overleg). Het verzoek van Margo om een dag met hem mee te mogen lopen werd enthousiast ontvangen.

Bert: “Ik vond het gelijk een geweldig idee. We werken veel samen met gebruikers van verschillende overheden in de ontwikkeling van het digitaal stelsel. Dat Margo vanuit haar rol belangstelling had voor een kijkje in de keuken vind ik ontzettend leuk. De afspraak was dan ook snel gemaakt.”

Margo’s vragen vooraf: hoe breng je een complex ICT-project tot stand in zo’n politiek-bestuurlijke netwerkomgeving? Wat is de sturing vanuit de koepelpartners in de praktijk? En wat zijn de ervaringen met de nieuwe ‘agile’ manier van werken?

Dubbele netwerkomgeving

Margo ging onder andere met Bert mee naar een afspraak met de ontwikkelpartners van het digitaal stelsel. Dit zijn de partijen die samen het digitaal stelsel bouwen, zoals bijvoorbeeld Geonovum, Koop, Kadaster en Rijkswaterstaat.

Wat Margo hierbij opviel: “Het zijn ook voor mij bekende partijen, maar hier zijn het echt partners in de ontwikkeling van het digitaal stelsel. Daarbij valt op dat ook Rijkswaterstaat ontwikkelpartner/opdrachtnemer is, terwijl het ‘Aan de Slag met’-team organisatorisch is ondergebracht binnen Rijkswaterstaat.”

Bert daarop: “Het team werkt in opdracht van alle bevoegde gezagen een netwerk van opdrachtgevers. Met de samenwerking met de ontwikkelpartners, zit het team eigenlijk in een dubbele netwerkomgeving.”

Start- en opleveringmomenten digitaal stelsel

Margo is positief verrast dat al veel stukjes van het digitaal stelsel worden opgeleverd, ondanks die complexe omgeving. Ze denkt dat dat komt door de gezamenlijke start bij ieder kwartaal en de tussentijdse opleveringen. Daar komen de leden van de ontwikkelteams en de gebruikers samen en houden ze elkaar scherp.

“In deze vergaderzaal hangt het resultaat van de laatste startbijeenkomst: een brownpaper wall met alle acties, relaties en prioriteiten. Indrukwekkend!”

Daarnaast vervullen Bert en zijn team hier een belangrijke rol: “Zij proberen verbindingen te leggen en ervoor te zorgen dat al die partijen die bezig zijn met het digitaal stelsel elkaar verstaan en begrijpen.”

Bert: “Margo, je zou als aanvulling op vandaag, ook eens naar onze maandelijkse systeem demo kunnen gaan. Dan zie je meer techniek. Je bent van harte welkom bij de volgende!”

Spanningsveld: wat valt binnen en buiten de opdracht?

Wat ook veel inzicht gaf is het feit dat het programma Aan de Slag met de Omgevingswet een omschreven opdracht heeft. “Ik heb gezien dat dat best lastig is. Als één van de partners iets wil, maar dat staat niet in de opdracht, dan ontstaat een spanningsveld. Dit zal het team ook in gesprekken met gemeenten of provincies tegenkomen. Bijvoorbeeld over de ‘samenwerkingsruimte’. Dit is voor veel ambtenaren zeer relevant. Maar bestuurlijk is dit nog niet afgekaart en in de opdracht nog niet concreet gemaakt.”

De koepels zijn daarbij het eerste aanspreekpunt voor het programma. Dat geldt ook voor de individuele provincies. Maar voor het Rijk is dat ingewikkelder, ziet Margo. “Je bent geneigd om te denken dat het Rijk gewoon één partij is. Maar dat is natuurlijk niet zo”, zegt Margo. “Niet alle departementen zitten aan tafel. En daar kan ook nog eens verandering in komen met het nieuwe Regeerakkoord. Daarin is afgesproken dat het onderwerp Omgevingswet over gaat naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik ben benieuwd of dat nog gevolgen krijgt voor het team.”

Tips en aanbod voor vervolg…

Margo is zelf bij de provincie bezig met de voorbereidingen van een aantal heidagen over de digitaliseringsopgave van de Omgevingswet. Haar ervaringen en inzichten van de meeloopdag neemt ze mee in die voorbereidingen. “Op de heidagen kijken we echt vanuit het perspectief van onze provincie. Wat moeten wij doen voor de digitalisering om goed voorbereid te zijn op de Omgevingswet?”

Margo heeft ook tips voor Bert: “Jullie kunnen al meer vertellen over wat er al klaar is en wat de overheden er mee kunnen doen: een systeem demo voor een breder publiek. Ook zou het programma meer kunnen aansluiten bij al bestaande initiatieven in de regio. Daar zijn vaak al werkgroepen digitalisering actief.”

Margo: “Bij deze de uitnodiging om eens kennis te maken met ons Provinciaal Platform, met de voorzitters van onze vijf regiotafels. En ik hoop dat dit dagje meelopen het begin kan worden van een nieuw netwerk, met de regionale gebruikers. Misschien kan ik het stokje aan iemand doorgeven.” Mooie tips en een aanbod dat Bert met plezier aanneemt!


margo_ter_bekke_vierkant

Margot ter Bekke liep een dag mee met Bert Uffen