Praktijkproef met standaard voor omgevingsdocumenten afgerond

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet werkt aan een generieke standaard voor officiële overheidspublicaties (STOP). Voor de verschillende omgevingsdocumenten komen er specifieke toepassingsprofielen (TPOD). Leveranciers, dienstverleners en overheidsorganisaties hebben gezamenlijk de uitvoerbaarheid van deze standaard getest in een praktijktoets.

De ontwikkelpartners KOOP en Geonovum ontwikkelen de standaard STOP-TPOD. De algemene standaard STOP is niet alleen voor het digitaal stelsel Omgevingswet. Deze geldt voor alle besluiten in Nederland.

In deze proef is de standaard getoetst. Ook is de haalbaarheid van het architectuurconcept van het digitale stelsel onder de loep genomen. En juristen, planologen en softwareleveranciers hebben met casussen de technische en juridische kant van de TPOD-profielen getoetst.

Evaluatierapport

Van de praktijkproef is een evaluatierapport gemaakt. Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste conclusies, opmerkingen en adviezen van de praktijkproef. De bevindingen van de proef zijn waardevol voor de verdere ontwikkeling van de standaard en het digitale stelsel.  Naar verwachting worden in 2018 meerdere proeven georganiseerd om de bruikbaarheid van de standaard met het werkveld te testen.

Heeft u een vraag over de ontwikkeling van deze standaarden of het vervolg van de praktijkproef? Dan kunt u die stellen aan Geonovum.


Zie ook