STTR/IMTR versie 1.0 gepubliceerd

Gepubliceerd op 17 april 2019

Het projectmanagement, de programmaraad en het opdrachtgeversberaad hebben de standaard toepasbare regels (STTR) en het informatiemodel toepasbare regels (IMTR) vastgesteld. Dit betekent dat de standaard en het informatiemodel de status 'vastgesteld' heeft gekregen.

Statuswijziging

De standaard en informatiemodel zijn vastgesteld na uitvoering van de impactanalyse van STTR/IMTR door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Met de vaststelling wijzigt de status van de documenten STTR/IMTR van 'concept' naar 'vastgesteld'. De status 'definitief' volgt na de wettelijke vaststelling van de Invoeringsregeling. Dit zal naar verwachting in de zomer van 2020 gebeuren.

De documenten vindt u op de pagina: 'Standaard- en informatiemodel toepasbare regels (STTR en IMTR).

Belangrijkste aanpassingen

Belangrijkste aanpassing van versie 1.0 ten opzichte van de conceptversie:

  • de opmerkingen uit de impactanalyse zijn verwerkt
  • de functionaliteit die in het 1e kwartaal van 2019 (PI-9) is ontwikkeld, is toegevoegd
  • de beschrijving van functionaliteit die we in het 2e kwartaal van 2019 (PI-10) ontwikkelen, is toegevoegd. Dit is bijvoorbeeld het nieuwe regelbeheerobject 'Maatregelen'.