Technische aansluitvoorwaarden digitaal stelsel in concept klaar

De technische voorwaarden voor het aansluiten van overheidsorganisaties op het digitaal stelsel zijn als eerste concept beschikbaar.

Het document beschrijft hoe het proces van aansluiten gaat verlopen en wat de standaarden zijn voor het aansluiten op de koppelvlakken. Zo krijgen leveranciers, verandermanagers en architecten alvast inzicht in het aansluiten op het digitaal stelsel.

Een groot deel van de standaarden is vastgesteld als te hanteren standaard binnen het digitaal stelsel. Alle standaarden specifiek voor de Omgevingswet zijn nog niet vastgesteld. Dit zijn bijvoorbeeld de STOP (Standaard Officiële Overheidspublicaties) en de STTR (Standaard Toepasbare regels). Het proces hiervoor loopt nog.