Tussentijdse oplevering - update conceptueel informatiemodel Omgevingswet

Gepubliceerd op 24 april 2019

In april 2019 is een update van het Conceptueel Informatiemodel voor de Omgevingswet (CIMOW) verschenen. Het conceptuele (informatie)model hoort bij de set van standaarden en documenten die worden ontwikkeld door Geonovum om Omgevingwetbesluiten te publiceren.

Conceptueel Informatiemodel

Het conceptuele (informatie)model definieert de informatie die een rol speelt in de Omgevingswet met concepten zoals regel, activiteit, locatie, begrip of omgevingswaarde, inclusief hun kenmerken en onderlinge relaties.

Documentatie

Naast de update van het Conceptueel Informatiemodel voor de Omgevingswet (CIMOW) is ook het toelichtend document Informatiemodel Omgevingswet, van plan tot publicatie gepubliceerd. De bijgewerkte documentatie is niet in consultatie.

U vindt het conceptuele (informatie)model en de documentatie op Github.

Vragen over deze documentatie kun je stellen aan de helpdesk bij Geonovum via omgevingswet@geonovum.nl, of volg de implementatievraagstukken op Github.