Versie 0.9 van Standaard Toepasbare Regels (STTR) gepubliceerd

Gepubliceerd op 16 januari 2019

Versie 0.9 van de standaard toepasbare regels (STTR) is beschikbaar. De kern van de STTR en het IMTR zijn stabiel en hetzelfde gebleven. Aan de STTR is vooral functionaliteit toegevoegd. Door deze uitbreidingen is het nu mogelijk om toelichtingen aan de toepasbare regels toe te voegen. Daarnaast is het mogelijk om toepasbare regelbestanden te wijzigen.

Toelichtingen toevoegen aan vragenbomen

Met de 0.9 versie van de STTR is het mogelijk om toelichtingen toe te voegen aan de vragenbomen en aanvraagformulieren in het loket. Toelichtingen kunnen worden toegevoegd aan vragen en aan de antwoordopties bij meerkeuzevragen. Ditzelfde geldt ook voor bijlagen die bij de indieningsvereisten gevraagd worden. Met behulp van bijvoorbeeld extra tekst, linkjes naar externe websites, plaatjes en (in de toekomst ook) filmpjes kunnen verduidelijking worden aangeven aan de initiatiefnemer. Een belangrijk stuk functionaliteit om de dienstverlening zo optimaal mogelijk te maken.

Toepasbare regels wijzigen

Omdat wetgeving aan veranderingen onderhevig kan zijn, is het nodig om toepasbare regels te wijzigen als de juridische regels wijzigen. Met de ‘wijzigen’ functionaliteit van de 0.9 versie van de STTR kan een bestaande versie van toepasbare regels worden gewijzigd. Een huidig toepasbare regel bestand kan hiermee op een te bepalen datum in de toekomst vervangen worden door een nieuw toepasbare regel bestand. Op het moment dat de nieuwe juridische regels ingaan, kunnen daarmee gelijk de nieuwe toepasbare regels in werking treden.

Impactanalyse door VNG

In het laatste kwartaal van 2018 heeft de VNG een impactanalyse op de STTR en IMTR gedaan. Dit is de eerste stap in de bestuurlijke vaststelling van de standaard. Dit traject zal in het eerste kwartaal van 2019 plaatsvinden. Een aantal opmerkingen vanuit deze impactanalyse is ook verwerkt in de 0.9 versie van de STTR.

Versie 0.9 van de STTR en het IMTR zijn te vinden op de pagina over Standaard en informatiemodel toepasbare regels (STTR en IMTR).